Pošta a kancelář

  •  Přehled formulářů

  •  Recenze

  •  Seznam změn verzí

Stažení

  •  Stáhnout

  •  Aktualizace

Podpora

  •  Nápověda

  •  Videonávody

  •  Často kladené otázky

  •  Technická podpora

  •  Hodnocení tiskáren

Objednat

  •  Objednat licenci

  •  Aktivovat licenci

Kontakt

 

Seznam změn programu Pošta a kancelář

Objednávka programu Pošta a kancelář

 


Verze 5.3

 • oprava kopie kolonky kdy se nekopíroval nastavený styl písma správně, např. tučné písmo
 • u změny písma funkce zobrazující podporu českého a slovenského písma
 • vylepšený bugreport pro snadnější analýzu problémů a chyb zaslaný uživateli
 • záložky nově prověřují jestli existuje napárovaný soubor
 • prověřování databázových souborů při spuštění programu
 • nový instalátor s vylepšeným továtním nastavením aplikace v případě potíží
 • Přidány formuláře:
  • Čestné prohlášení k testování COVID pro firmu
  • Potvrzení o provedeném testování zaměstnance
  • Doručenka doporučeně
  • Balík do ruky verze 2
  • Dodejka - zelený pruh
  • Dodejka - zelený pruh 2 část

Verze 5.2

 • přidána funkce pro Reset návaznosti kolonek, pokud je problém je možné návaznosti zrušit a nastavit znovu
 • přidáno tlačítko Smazat název kolonky
 • v menu Úpravy přidána volba Smazat názvy kolonek, kde pokud jsou nastaveny názvy kolonek, tak budou smazány pro celý formulář
 • Přidány doklady:
  • Stvrzenka za hotové A4
  • Poštovní podací kniha
  • Celní prohlášení CN23
  • Celní prohlášení CN22

Verze 5.1

 • ukončena podpora pro Windows 2003
 • zrušeny volitelné skiny aplikace
 • doplňeny "hinty" tedy žluté popisky při najetí myší na tlačítko tj. krátká nápověda pro celý hlavní formulář
 • upraveno a vylepšeno zasílání chybových stavů přímo z programu v případě selhání programu programátor vidí delší část kódu která selhala
 • doplněny ikony ve formuláří Soubor - Nový - pro složky
 • aktualizovány doklady:
  • Příjmový pokladní doklad
  • Příjmový pokladní dokllad - jednoduchý
  • Výdajový pokladní doklad
  • Faktura - daňový doklad 0% DPH
  • Faktura - daňový doklad 10% DPH
  • Faktura - daňový doklad 15% DPH
  • Faktura - daňový odklad 21% DPH

Verze 5.0

 • opravena chyba Insufficient disk space, kterou způsobovala určitá velikost místa na disku (násobky 4GB)
 • při importu adres do adresáře se nově zobrazuje průběh importu, u velkých souborů importu tak nedochází k zaseknutí aplikace
 • soubor - nový - bylo zvětšeno zobrazení přehledu formulářů a doplňeno tlačítko pro založení štítků
 • oprava chyby při přepínaní formulářů přes záložky (out of bound index)
 • přidáno krátké video do průvodce prvního spuštění + možnost vyvolání totoho průvodce přes menu nápovědy
 • aktualizovali jsme formlář Dohoda o provedení práce
 • nový formulář - EMS - Expresní pošta 
 • nový formulář - PPL A4 4ks samolepící - tisk jen adresy

Verze 4.9

 • nová funkce ZOOM zvětšující šablonu o 100 % pro snadnější návrh a vyplnění formuláře
 • nová podpora skriptování číselných kolonek např. pro výpočet cenových nabídek, faktur apod.
 • číselným kolonkám je možné nastavit i koncovku (sufix) typu Kč, EUR
 • kolonky se rychleji vykreslují
 • nově je možno kopírovat obrázek či logo tlačítkem kopie
 • šipkami lze posouvat několik kolonek najednou - u kopírovaných kolonek se automaticky nastaví jméno a číslo kolonky
 • kolonky lze hromadně mazat
 • opraveno zamčení pozic kolonek
 • status bar udává pozici kolonky v desetinách milimetru
 • kompletně přepracovaná mřížka pro zarovnávání - s mřížkou je už možno pracovat i šipkami
 • zvýšen limit počtu štítků na 50/A4

Verze 4.8

 • nová kategorie tiskových hacků Usnadnění
 • 16 nových šablon v kategorii Usnadnění
 • opraven import adres do adresáře
 • vložena kolonka ID záznamu v editaci adresy
 • přibyla možnost vypsat jen jméno a příjmení (bez firmy) při hromadném vyplnění pod názvem kolonky jmap

Verze 4.7

 • možnost změny znakové sady při změně písma
 • opravena návaznost kolonek při ukončení editace kolonky myší bez použití Enteru
 • přidána možnost Vlastní 28 pro hromadný tisk (spojí kolonky Vlastní 1, 2, 3)
 • možnost zarovnat kolonky na střed

Verze 4.6

 • nové formuláře:
  • Kupní smlouva na automobil
  • Plná moc k přepisu automobilu
  • Žádost o zápis změn silničních vozidel
  • 3x dobírková poukázka A4
  • 3xA4 Poukázka A - 114
  • 3xA4 Poukázka A - odesílatel zákazník - 114
  • Doručenka do vlastních rukou
 • opravena chyba tisku po importu, kdy se tiskla stejná adresa

Verze 4.5

 • pole čísla účtu bylo rozšířeno pro IBAN
 • nastavení rozměru štítku se ukládá pro příští použití
 • opravy chyb:
  • v generování štítků
  • při propojení více kolonek s převodem na slovy
  • změny velikosti při výběru několika kolonek najednou
  • pokud není v systému žádná tiskárna, program lze spustit pouze jednou, aby nedocházelo k chybám
  • zobrazení chybového hlášeni v případě detekce poškozeného formuláře
  • načtení neexistujícího souboru,
 • odstraněno bílé lemování okolo formulářů pro lepší viditelnost
 • nové šablony přání
 • drobné opravy formulářů
 • nová šablona Obálka do vlastních rukou s poučením v rozloženém stavu

Verze 4.4

 • nově možnost generovat vlastní šítky pro tisk adres dle adresáře a štítek vlastní adresy
 • aktualizována nápověda
 • přidána Zálohová faktura

Verze 4.3

 • přidány textové dokumenty včetně možnosti hromadného doplňování údajů z adresáře pro hromadný tisk dokumentů
 • rychlejší vyhledávání v adresáři

Verze 4.2

 • vylepšena možnost vyplňovat shodně až 3 kolonky
 • opravena chyba přenosu adres z adresáře pro tisk včetně hromadného tisku
 • nové české i slovenské formuláře
 • otestována plná kompabilita s Windows 10

Verze 4.1.1

 • oprava hromadného tisku

Verze 4.1

 • oprava zobrazení při vyšším rozlišení monitoru
 • možnost řazení adresáře podle firem
 • rolování pomocí kolečka
 • oprava Podacího lístku
 • nové formuláře:
  • Mezinárodní dobírková poukázka,
  • Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti pro ČSSZ,
  • Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti pro ČSSZ
  • Docházkový lístek
  • Poštový poukaz na účet R.

Verze 4.0

 • import do adresáře rozezná mezery v PSČ a automaticky je upraví
 • možnost propojit formuláře záložkami tak, aby bylo otevírání formulářů nejefektivnější
 • nový náhled ikon formulářů při vytváření nového
 • kolonky lze kopírovat 
 • aktualizovány možnosti hromadného tisku
 • zvýšena stabilita celé aplikace i zachování dat při jejím selhání

Verze 3.9

 • zrychleno načítání panelu formulářů a jejich náhledů
 • nové šablony:
  • Daňové přiznání
  • Faktury s DPH 21 % a 15 % 
  • Přihláška k registru zaměstnavatelů
  • Odhláška z registru zaměstnavatelů
  • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Verze 3.8

 • 35 šablon nových CZ šablon a 11 SK šablon
 • vylepšeno okno pro výběr nového formuláře - nyní je přehlednější

Verze 3.7

 • 29 nových šablon
 • vylepšena funkce hromadného vyplňování

Verze 3.6

 • přidán formulář Balík do ruky

Verze 3.5

 • nový formulář Podací lístek avizovací
 • možnost přepnout řazení adresáře (vhodné pro hromadný tisk) podle abecedy či importu => zachová zvolenou posloupnost tisku
 • opravy drobných chyb

Verze 3.4

 • funkce pro nastavení hromadného vyplňování k libovolnému formuláři (pomocí názvu kolonky)
 • opraveny chyby nastavení profilu Moje údaje a fulltextového hledání tří profilů databází adres adresáře

Verze 3.3

 • opravena chybu při vytváření obálky
 • přibývá možnost uložit podklad formuláře pro případné přepracování
 • 11 nových šablon

Verze 3.2

 • opravy chyb předchozí verze
 • nové funkce na žádost uživatelů:
  • profily databáze, adresáře i odesílacích údajů
  • možnost nastavení data kolonky
  • zaostření pozadí fomuláře pro monitor při použití velkého rozlišení podkladu pro tisk

 

Stáhnout nejnovější verzi Pošty a kalendáře